ngan hang rothschild

Ngân hàng Rothschild – Ngân hàng của gia tộc giàu có nhất thế giới

Ngân hàng Rothschild – Ngân hàng của gia tộc giàu có nhất thế giới

10-06-2019|2302

Ngân hàng Rothschild (NM Rothschild & Sons) là một ngân hàng đầu tư ở Anh. Vào năm 2006, tổng giá trị giao dịch của Ngân hàng Rothchild lên đến 104.9 tỷ USD.

Xem chi tiết