Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam 30/4

Tự hào về trang sử hào hùng của dân tộc.

Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, chứng minh tài thao lược, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc từ bao đời nay. Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả oanh liệt của hơn 30 năm đấu tranh giành độc lập tự do của quân và dân ta, hoàn thành thống nhất Tổ quốc và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.
Kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam 30/4
 
#monfin

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ