Tích lũy

Cần trợ giúp và tư vấn về Tích lũy, liên hệ ngay
Chat support
contact@monfin.vn

Tích lũy Monfin

Tiền của bạn dùng để mua các sản phẩm tài chính với tài sản cơ sở là các chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi, trái phiếu do các ngân hàng hoặc định chế tài chính uy tín phát hành.

Luật hấp dẫn nói rằng bạn càng tiết kiệm và tích lũy nhiều, bạn càng thu hút nhiều tiền vào cuộc đời mình.

Sản phẩm Tích lũy

Lãi hấp dẫn

Tùy theo từng kỳ hạn tham gia bạn có thể nhận lãi từ 5% đến 10%.

Miễn phí rút nạp

Đơn giản và thuận tiện và quan trọng bạn sẽ được miễn phí rút nạp.

Câu hỏi thường gặp về tích lũy

Là hình thức tham gia tích lũy, tiết kiệm của nhà đầu tư thông qua Monfin để tham gia các loại hình trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để nhận về lãi suất tích lũy. Tương tự như gửi tiết kiệm ngân hàng tuy nhiên hình thức này có lãi suất cao hơn và linh hoạt khi rút tiền. Bạn sẽ được hưởng lãi theo ngày tích lũy, linh hoạt thời gian rút và bắt đầu tích lũy với số tiền nhỏ
Monfin cung cấp cho nhà đầu tư gói tích lũy không kỳ hạn, và tích lũy có kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 1 năm.
Yêu cầu rút tiền từ sản phẩm Tích luỹ về Ví Monfin và sau đó chuyển khoản về tài khoản ngân hàng của bạn sẽ phụ thuộc vào tính năng rút tiền thường và rút tiền nhanh do bạn lựa chọn.
Ngày hết hạn là ngày kết thúc của gói Tích luỹ mà bạn đã mua. Sau ngày này, bạn sẽ không còn nhận được lãi của gói Tích luỹ đó nữa.