Khởi đầu với Monfin

Monfin với tầm nhìn trở thành “Nền tảng về tích lũy – đầu tư – bảo hiểm” được tin dùng và ưu chuộng tại Việt Nam đang từng bước xây dựng cộng đồng thành viên bao gồm cá nhân tham gia tìm hiểu và khai thác tài nguyên trên Monfin cũng...

Chương trình cộng đồng Monfin và CLB Monfin Thịnh vượng