Chương trình cộng đồng Monfin và CLB Monfin Thịnh vượng

Monfin với tầm nhìn trở thành “Nền tảng về tích lũy – đầu tư – bảo hiểm” được tin dùng và ưu chuộng tại Việt Nam đang từng bước xây dựng cộng đồng thành viên bao gồm cá nhân tham gia tìm hiểu và khai thác tài nguyên trên Monfin cũng như tham gia các hoạt động kinh doanh và đầu tư với mục tiêu “Vì một cộng đồng Việt Nam thịnh vượng”. Để thực hiện mục tiêu đó Monfin gửi tới các đối tác chính sách chia sẻ lợi nhuận khi trở thành thành viên câu lạc bộ Monfin thịnh vượng (nay gọi là CLB Monfin Thịnh Vượng).

I. ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG MONFIN

 1. Điều kiện trở thành thành viên cộng đồng Monfin
 • Thành viên mới: hoàn thành mở mã thành viên Monfin 999.000 VNĐ/thành viên;
 • Thành viên Monfin: Cho phép chuyển đổi cấp bậc hiện tại và kế thừa doanh thu của các thành viên đã tồn tại trên hệ thống. Với các thành viên quá 06 tháng không hoạt động hệ thống sẽ tự động đưa vào trạng thái ngủ đông.
 1. Quyền lợi trở thành viên cộng đồng Monfin
  Bảo vệ rủi ro cá nhân với số tiền bảo hiểm 100 triệu VNĐ;
  Kinh doanh trên cộng đồng Monfin về sản phẩm bảo hiểm với chiết khấu lên đến 55%;
  Được chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh các sản phẩm trên cộng đồng;
  Được gia tăng tài sản từ hoạt động tích lũy và đầu tư cùng Monfin và đối tác;
  Được tham gia các khóa học về đầu tư từ chuyên gia của Monfin;
  Được tham gia các khóa đào tạo khởi nghiệp cộng đồng từ các chuyên gia;
  Khởi tạo tài khoản chứng khoán và nhận tư vấn đầu tư trực tiếp từ chuyên gia.
 1. Quyền lợi giới thiệu thành viên

Hạng

Đồng

Bạc

Vàng

Bạch kim

Kim Cương

Quyền lợi

10%

20%

30%

35%

40%

Doanh thu lên hạng hoặc số lượng thành viên Cộng đồng trong một hạng.

 

999,000

 

4,995,000

 

 

24,975,000

 

 

124,875,000

 

624,375,000

 

-

5 thành viên

25 thành viên

125 thành viên

625 thành viên

 

     Ngoài ra, với các thành viên hạng Kim Cương sẽ được đồng chia lợi nhuận 3,0% trên doanh số phí gia nhập (với điều kiện thành viên còn đang hoạt động và phát sinh tối thiểu một F1 trực tiếp trong tháng).

 1. Quyền lợi hưởng phí giao dịch chứng khoán đối tác VDS: 10,0% phí giao dịch/tháng/tài khoản.
 2. Quyền lợi kinh doanh các sản phẩm trong cộng đồng Monfin (theo phụ lục 1 đính kèm)
 3. Quyền lợi tham gia tích lũy/đầu tư tại Monfin
 1. Quyền lợi tham gia CLB Monfin Thịnh Vượng (Monfin Prosperity)

     Đồng chia lên đến 5,0% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên toàn hệ thống khi trở thành thành viên CLB Monfin Thịnh Vượng (theo nội dung II dưới đây).

II. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP VÀ HƯỞNG QUYỀN LỢI TẠI CLB MONFIN THỊNH VƯỢNG

 1. Điều kiện gia nhập

     Giới thiệu thành công 05 thành viên trực tiếp (F1) đủ điều kiện phí gia nhập là 999.000VNĐ/thành viên (member).

 1. Điều kiện chia lợi nhuận/tháng: 3,0%/tháng
 • Giới thiệu thành công tối thiểu 01 thành viên trực tiếp đủ điều kiện phí 999.000 VNĐ gia nhập cộng đồng/tháng.
 • Công thức chia lợi nhuận: {3,0% x doanh số kinh doanh của toàn bộ cộng đồng}/số lượng thành viên đủ điều kiện được chia lợi nhuận kinh doanh.
 1. Điều kiện chia lợi nhuận 5,0%/tháng
 • Giới thiệu thành công tối thiểu 01 thành viên trực tiếp đủ điều kiện phí 999.000 VNĐ gia nhập cộng đồng/tháng.
 • Tổng doanh thu sản phẩm (theo danh sách đính kèm) kinh doanh trên cộng đồng các thành viên ≥ 50 triệu đồng/tháng: thưởng đồng chia 5,0% (không bao gồm doanh thu đã tính thưởng tại mục 2).
 • Công thức chia lợi nhuận: 5,0 % x {doanh số toàn quốc – doanh số đã tính thưởng mục 2}/số lượng thành viên đủ điều kiện được chia lợi nhuận.
 • Được quyền mua cổ phần Monfin với giá ưu đãi 10.000 VNĐ/cổ phần và được chia cổ tức hoạt động kinh doanh hàng năm tối thiểu 8,0%/năm. Hết thời gian sở hữu 01 năm công ty cam kết mua lại với giá tối thiểu là 10.000 VNĐ/cổ phần nếu thành viên có nhu cầu bán lại.
 • Được tham gia tích lũy/đầu tư thịnh vượng tại Monfin và các đối tác;
 • Sở hữu thẻ Monfin Elite đối với các thành viên có doanh thu sản phẩm hệ thống đạt từ 50 triệu trở lên

Chương trình cộng đồng Monfin và CLB Monfin Thịnh vượng Chương trình cộng đồng Monfin và CLB Monfin Thịnh vượng

Chương trình cộng đồng Monfin và CLB Monfin Thịnh vượng

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ