Biểu phí của Monfin

Biểu phí của Monfin

1. Phí Đăng ký

 Miễn phí. Monfin không yêu cầu phải đầu tư liên tục hay đầu tư để mở, giữ tài khoản

2. Phí nạp tiền

Chuyển khoản về Monfin: Miễn phí.( Hướng dẫn nạp và rút tiền qua ví Monfin

Nạp tiền online: Tính phí 2% x số tiền nạp. Phí này không do Monfin thu và không được tính vào biểu phí của Monfin. .

3. Phí quản lý tài khoản

Người dùng sẽ chi trả trực tiếp (Direct cost) là phí Bảo Trì Tài Khoản tại Monfin và phí gián tiếp (Indirect cost) là phí quản lý quỹ, trong đó phí quản lý quỹ đã được tính trong giá NAV khi cập nhật nên người dùng không cần trả thêm cho phí này.

Phí quản lý tài khoản được thu khi khách hàng rút khoản đầu tư, và có chi tiết trong lịch sử giao dịch: áp dụng mức phí 0.09% / tháng

Phí quản lý tài khoản = Tổng tài sản đầu tư * 0.09%

4. Phí rút tiền

4.1. Sản phẩm bảo hiểm

Hoa hồng từ việc giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm sẽ được tính tự động vào ví của thành viên.

Nếu bạn rút ví đúng kỳ thì giao dịch này là miễn phí. Nếu bạn rút phí khác kỳ thì phí được tính là 15.000đ/ giao dịch

4.2. Sản phẩm Đầu tư

Đối với sản phẩm Đầu tư, Phí rút được thu trên mỗi lần rút. áp dụng mức phí là : 1.39%.

Đối với các khoản đầu tư trên 5 tháng thì sẽ được miễn phí

Ví dụ: Người dùng đầu tư lần đầu số tiền 50.000đ cách đây 6 tháng và đầu tư lần thứ 2 số tiền 20.000đ cách đây 3 tháng. Phí rút 70.000đ sẽ được tính như sau Phí rút = 0.79% x 50.000 + 0.99% x 20.000

4.3. Sản phẩm Tích lũy

Đối với sản phẩm Tích lũy, miễn phí rút.

4.4. Phí chuyển đổi tài sản

Chuyển đổi từ Đầu tư sang Tích lũy hoặc khi chuyển đổi cấu trúc Đầu tư (0,1% thuế có áp dụng) 

5. Thuế thu nhập cá nhân

Áp dụng mức thuế 0.1% thuế thu nhập cá nhân.