Hướng dẫn tích lũy trên app Monfin

Để thuận tiện cho Đối tác/khách hàng khi tham gia bảo hiểm đầu tư tại Monfin, công ty gửi tới anh/chị Hướng dẫn tích lũy trên app Monfin

Để có thể sử dụng được tính năng tích lũy trên app Monfin, người dùng cần tải app Monfin, đăng ký tài khoản và nạp tiền vào ví trước bạn nhé.

Hướng dẫn tích lũy trên app Monfin

Hướng dẫn tích lũy trên app Monfin

Hướng dẫn tích lũy trên app Monfin

Hướng dẫn tích lũy trên app Monfin

Hướng dẫn tích lũy trên app Monfin

Thông tin tìm hiểu thêm về tính năng tích lũy trên Monfin:

Thông tin về tính năng tích lũy: https://monfin.vn/tich-luy.html 

Câu hỏi thường gặp khi tích lũy cùng Monfin:https://monfin.vn/cau-hoi-thuong-gap-khi-tich-luy-cung-monfin.html 

Biểu phí Monfin: https://monfin.vn/bieu-phi-cua-monfin.html

Hỗ trợ từ Monfin:https://monfin.vn/ho-tro-cua-monfin-khi-co-su-co-khieu-nai-hay-thac-mac.html