Kinh nghiệm

Đọc sách có rất nhiều lợi ích. Thế nhưng, đôi khi khó có thể ngồi tập trung đọc một cuốn sách 382 trang trong khi chúng ta có thể xem phim, nghe sách nói hoặc xem tóm tắt video trên Youtube. Thế nhưng, nếu bạn lựa chọn việc lướt mạng xã hội,...

10 lợi ích của việc đọc sách - lý do nên đọc sách mỗi ngày