Kinh nghiệm

Hiện nay trái phiếu doanh nghiệp là một kênh đầu tư tài chính khá được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng và để lại mức sinh lời tương đối cao. Cùng tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Trái phiếu doanh nghiệp và những điều cần biết